نام تور - شهرها هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخت (هر نفر) قیمت ۱ تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
گرجستان - تفلیس TIPSY * 3 یدر فارسی زبان-بیمه مسافرتی –بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی 3,520,000 4,000,000 3,400,000 3,445,000
گرجستان - تفلیس LIKE * 3 لیدر فارسی زبان-بیمه مسافرتی –بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی 3,520,000 4,000,000 3,400,000 3,445,000
گرجستان - تفلیس EURASIA * 3 لیدر فارسی زبان-بیمه مسافرتی –بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی 3,625,000 4,150,000 3,500,000 3,550,000
گرجستان - تفلیس DALIDA * 3 لیدر فارسی زبان-بیمه مسافرتی –بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی 3,625,000 4,150,000 3,500,000 3,550,000
گرجستان - تفلیس VEDZISI * 3 لیدر فارسی زبان-بیمه مسافرتی –بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی 3,775,000 4,450,000 3,500,000 3,700,000
گرجستان - تفلیس ELLEGANCE * 3 لیدر فارسی زبان-بیمه مسافرتی –بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی 3,625,000 4,150,000 3,500,000 3,550,000
گرجستان - تفلیس SKY GEORGIA * 4 لیدر فارسی زبان-بیمه مسافرتی –بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی 4,475,000 5,450,000 3,500,000 4,250,000
گرجستان - تفلیس GNG * 4 لیدر فارسی زبان-بیمه مسافرتی –بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی 4,625,000 5,750,000 3,500,000 4,250,000
گرجستان - تفلیس CITY CENTER * 4 لیدر فارسی زبان-بیمه مسافرتی –بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی 5,600,000 7,625,000 3,500,000 5,150,000
گرجستان - تفلیس AVENUE * 4 لیدر فارسی زبان-بیمه مسافرتی –بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی 5,300,000 7,100,000 3,500,000 4,775,000
گرجستان - تفلیس DIAMOND * 4 لیدر فارسی زبان-بیمه مسافرتی –بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی 5,750,000 8,000,000 3,500,000 4,850,000
گرجستان - تفلیس RED LINE * 4 لیدر فارسی زبان-بیمه مسافرتی –بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی 5,600,000 7,625,000 3,500,000 5,000,000
گرجستان - تفلیس BEST WESTERN ART * 4 یدر فارسی زبان-بیمه مسافرتی –بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی 6,275,000 9,050,000 3,500,000 5,975,000
گرجستان - تفلیس FORTUNE PALACE * 4 یدر فارسی زبان-بیمه مسافرتی –بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی 6,125,000 8,750,000 3,500,000 4,625,000
گرجستان - تفلیس HOLIDAY INN * 4 لیدر فارسی زبان-بیمه مسافرتی –بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی 7,625,000 11,750,000 3,500,000 6,725,000
گرجستان - تفلیس RAMADA ENCORE * 4 لیدر فارسی زبان-بیمه مسافرتی –بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی 6,500,000 9,500,000 3,500,000 6,125,000
گرجستان - تفلیس AMBASADORI * 4 لیدر فارسی زبان-بیمه مسافرتی –بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی 7,625,000 11,750,000 3,500,000 6,725,000
گرجستان - تفلیس BILTMORE * 5 لیدر فارسی زبان-بیمه مسافرتی –بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی 9,500,000 15,500,000 3,500,000 8,750,000
 
 
 
 

همسفر گرامي
با توجه به شيوع ويروس كرونا
لطفا جهت اطلاع از نرخ پكيج ها تا اطلاع ثانوي با شركت تماس حاصل فرماييد