نام تور - شهرها هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخت (هر نفر) قیمت ۱ تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
ترکیه - کوش آداسی SANTUR * 3 بیمه مسافرتی-ترانسفر رفت و برگشت-بلیط رفت وبرگشت-لیدر فارسی زبان 6,090,000 6,590,000 5,190,000 5,590,000
ترکیه - کوش آداسی PANORAMA HILL * 4 بیمه مسافرتی-ترانسفر رفت و برگشت-بلیط رفت وبرگشت-لیدر فارسی زبان 6,590,000 7,290,000 5,190,000 5,790,000
ترکیه - کوش آداسی THE VIEW (KURDOGLU) * 4 بیمه مسافرتی-ترانسفر رفت و برگشت-بلیط رفت وبرگشت-لیدر فارسی زبان 6,590,000 7,390,000 5,190,000 5,790,000
ترکیه - کوش آداسی BELMARE * 4 بیمه مسافرتی-ترانسفر رفت و برگشت-بلیط رفت وبرگشت-لیدر فارسی زبان 6,590,000 7,290,000 5,190,000 5,790,000
ترکیه - کوش آداسی ARIACLAROUS * 4 بیمه مسافرتی-ترانسفر رفت و برگشت-بلیط رفت وبرگشت-لیدر فارسی زبان 7,190,000 8,290,000 5,190,000 6,090,000
ترکیه - کوش آداسی RICHMOND EPHESUS * 5 بیمه مسافرتی-ترانسفر رفت و برگشت-بلیط رفت وبرگشت-لیدر فارسی زبان 7,290,000 8,390,000 5,190,000 6,190,000
ترکیه - کوش آداسی TUSAN BEACH * 5 بیمه مسافرتی-ترانسفر رفت و برگشت-بلیط رفت وبرگشت-لیدر فارسی زبان 7,290,000 8,490,000 5,190,000 6,190,000
ترکیه - کوش آداسی LE BLEU * 5 بیمه مسافرتی-ترانسفر رفت و برگشت-بلیط رفت وبرگشت-لیدر فارسی زبان 7,690,000 8,990,000 5,190,000 6,390,000
ترکیه - کوش آداسی PINE BAY * 5 بیمه مسافرتی-ترانسفر رفت و برگشت-بلیط رفت وبرگشت-لیدر فارسی زبان 7,890,000 9,690,000 5,190,000 6,490,000
ترکیه - کوش آداسی KORUMAR DELUXE * 5 بیمه مسافرتی-ترانسفر رفت و برگشت-بلیط رفت وبرگشت-لیدر فارسی زبان 7,890,000 9,290,000 5,190,000 6,490,000
ترکیه - کوش آداسی SUHAN * 5 بیمه مسافرتی-ترانسفر رفت و برگشت-بلیط رفت وبرگشت-لیدر فارسی زبان 7,890,000 9,690,000 5,190,000 6,490,000
ترکیه - کوش آداسی KORUMAR EPHESUS * 5 بیمه مسافرتی-ترانسفر رفت و برگشت-بلیط رفت وبرگشت-لیدر فارسی زبان 8,590,000 10,290,000 5,190,000 6,790,000
ترکیه - کوش آداسی AQUA FANTASY * 5 بیمه مسافرتی-ترانسفر رفت و برگشت-بلیط رفت وبرگشت-لیدر فارسی زبان 8,090,000 9,590,000 5,190,000 6,590,000
 

همسفر گرامي
با توجه به شيوع ويروس كرونا
لطفا جهت اطلاع از نرخ پكيج ها تا اطلاع ثانوي با شركت تماس حاصل فرماييد