نام تور - شهرها هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخت (هر نفر) قیمت ۱ تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
مالزی - کوالالامپور پنانگ pacific experes china town*3 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 11.350.000تومان 12790000تومان 11350000تومان 10350000تومان
مالزی - کوالالامپور پنانگ pacific experes central*3 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 11420000تومان 12940000تومان 11420000تومان 10390000تومان
مالزی - کوالالامپور پنانگ flamingo*3 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 11590000تومان 13290000تومان 11590000تومان 10450000تومان
مالزی - کوالالامپور پنانگ oakwood*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 11890000تومان 13890000تومان 11890000تومان 10590000تومان
مالزی - کوالالامپور پنانگ royal bingtang*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 12190000تومان 14190000تومان 12190000تومان 10690000تومان
مالزی - کوالالامپور پنانگ ibis*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 12290000تومان 14690000تومان 12290000تومان 10750000تومان
مالزی - کوالالامپور پنانگ cocorde*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 12450000تومان 14990000تومان 12450000تومان 10790000تومان
مالزی - کوالالامپور پنانگ ibis*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 12490000تومان 15050000تومان 12490000تومان 10850000تومان
مالزی - کوالالامپور پنانگ sunway*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 12550000تومان 15190000تومان 12550000تومان 10850000تومان
مالزی - کوالالامپور پنانگ impiana*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 12630000تومان 15350000تومان 12630000تومان 10890000تومان
مالزی - کوالالامپور پنانگ maya*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 12830000تومان 15750000تومان 12830000تومان 10950000تومان
مالزی - کوالالامپور پنانگ royal chulan*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 13430000تومان 16950000تومان 13430000تومان 11190000تومان
مالزی - کوالالامپور پنانگ maya*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 13490000تومان 17050000تومان 13490000تومان 11250000تومان
مالزی - کوالالامپور پنانگ grand milienium*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 14150000تومان 18390000تومان 14150000تومان 11490000تومان
مالزی - کوالالامپور پنانگ intercontinental*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 14290000تومان 18690000تومان 14290000تومان 11450000تومان
مالزی - کوالالامپور پنانگ intercontinental*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 15270000تومان 20650000تومان 15270000تومان 11950000تومان
 

همسفر گرامي
با توجه به شيوع ويروس كرونا
لطفا جهت اطلاع از نرخ پكيج ها تا اطلاع ثانوي با شركت تماس حاصل فرماييد