نام تور - شهرها هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخت (هر نفر) قیمت ۱ تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
مالزی - کوالالامپور pacific experes china town*3 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 10190000تومان 11490000تومان 10190000تومان 9690000تومان
مالزی - کوالالامپور sandipier*3 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 10290000تومان 11490000تومان 10290000تومان 9690000تومان
مالزی - کوالالامپور pacific experes*3 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 10450000تومان 11650000تومان 10450000تومان 9690000تومان
مالزی - کوالالامپور flamingo بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 10590000تومان 11940000تومان 10590000تومان 9750000تومان
مالزی - کوالالامپور oakwood*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 10990000تومان 12750000تومان 10990000تومان 9790000تومان
مالزی - کوالالامپور ambassador بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 11090000تومان 12890000تومان 11090000تومان 9790000تومان
مالزی - کوالالامپور vivatel*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 11150000تومان 13090000تومان 11150000تومان 9850000تومان
مالزی - کوالالامپور royal bingtang*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 11350000تومان 13490000تومان 11350000تومان 9890000تومان
مالزی - کوالالامپور seri pacific بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 11490000تومان 13570000تومان 11490000تومان 9890000تومان
مالزی - کوالالامپور sunway*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 11590000تومان 14050000تومان 11590000تومان 9950000تومان
مالزی - کوالالامپور verdanthili*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 11590000تومان 14050000تومان n/a 9950000تومان
مالزی - کوالالامپور furama*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 11370000تومان 14350000تومان 11730000تومان 9990000تومان
مالزی - کوالالامپور corus*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 11790000تومان 14450000تومان 11790000تومان 9990000تومان
مالزی - کوالالامپور federal*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 11870000تومان 14590000تومان 11870000تومان 9990000تومان
مالزی - کوالالامپور maya*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 11950000تومان 14890000تومان 11950000تومان 10090000تومان
مالزی - کوالالامپور royal chulan*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 12150000 15150000تومان 12150000تومان 10090000تومان
مالزی - کوالالامپور berjaya*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 12250000تومان 15350000تومان n/a 10090000تومان
مالزی - کوالالامپور freaser*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 12640000تومان 15990000تومان 12640000تومان 10150000تومان
مالزی - کوالالامپور sheraton*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 13190000تومان 17390000تومان 13190000تومان 10250000تومان
مالزی - کوالالامپور intercontinental*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 13190000تومان 17390000تومان 13190000تومان 10250000تومان
مالزی - کوالالامپور the westin*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 13650000تومان 18250000تومان 13650000تومان 10350000تومان
مالزی - کوالالامپور shangrila*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 13690000تومان 18250000تومان 13690000تومان 10350000تومان
مالزی - کوالالامپور eq kualalumpur بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 13890000تومان 19350000تومان 13890000تومان 10390000تومان
مالزی - کوالالامپور pavilion بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 14350000تومان 19450000تومان 14350000تومان 10450000تومان
مالزی - کوالالامپور jw marriot*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 14890000تومان 20750000تومان 14890000تومان 10490000تومان
 
 
نام تور - شهرها هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخت (هر نفر) قیمت ۱ تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
مالزی - کوالالامپور سنگاپور pacific experes china town*3 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت ، صبحانه 12490000تومان 14450000تومان 12490000تومان 10790000تومان
مالزی - کوالالامپور سنگاپور pacific experes central*3 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 12990000تومان 15490000تومان 12990000تومان 10990000تومان
مالزی - کوالالامپور سنگاپور leo palace*3 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 13150000تومان 15790000تومان 13150000تومان 11090000تومان
مالزی - کوالالامپور سنگاپور oakwood+royal+newton*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 13590000تومان 16690000تومان 13590000تومان 11250000تومان
مالزی - کوالالامپور سنگاپور royaling*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 13580000تومان 17150000تومان 13580000تومان 11350000تومان
مالزی - کوالالامپور سنگاپور holiday inn experes*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 13940000تومان 17350000تومان 13940000تومان 11390000تومان
مالزی - کوالالامپور سنگاپور ibis+grand central*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 14390000تومان 18250000تومان 14390000تومان 11550000تومان
مالزی - کوالالامپور سنگاپور furama*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 14450000تومان 18290000تومان 14450000تومان 11590000تومان
مالزی - کوالالامپور سنگاپور cocorde*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 14520000تومان 18490000تومان 14520000تومان 11640000تومان
مالزی - کوالالامپور سنگاپور impiana*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 14790000تومان 18990000تومان 14790000تومان 11750000تومان
مالزی - کوالالامپور سنگاپور swissgarden*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 15190000تومان 19850000تومان 15190000تومان 11890000تومان
مالزی - کوالالامپور سنگاپور cocorde*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 15450000تومان 20350000تومان 15450000تومان 11990000تومان
مالزی - کوالالامپور سنگاپور pacificregency*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 15790000تومان 21050000تومان 15790000تومان 12150000تومان
مالزی - کوالالامپور سنگاپور royal chulan*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 16090000تومان 21690000تومان 16090000تومان 12250000تومان
مالزی - کوالالامپور سنگاپور maya*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 16250000تومان 21990000تومان 16250000تومان 12350000تومان
مالزی - کوالالامپور سنگاپور 5*grand miliennium بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 16990000تومان 23450000تومان 16990000تومان 12650000تومان
مالزی - کوالالامپور سنگاپور 5*sheraton بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 17350000تومان 24390000تومان 17350000تومان 12750000تومان
مالزی - کوالالامپور سنگاپور intercontinental*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 18890000تومان 25250000تومان 18890000تومان 12990000تومان
 
 
نام تور - شهرها هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخت (هر نفر) قیمت ۱ تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
مالزی - لنکاوی pacific experes china town*3 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 12550000تومان 14290000تومان 12550000تومان 11690000تومان
مالزی - لنکاوی pacific experes central*3 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 12650000تومان 14140000تومان 12650000تومان 11690000تومان
مالزی - لنکاوی flamingo*3 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 12750000تومان 14350000تومان 12750000تومان 11750000تومان
مالزی - لنکاوی holiday inn experes*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 13150000تومان 15150000تومان 13150000تومان 11950000تومان
مالزی - لنکاوی oakwood*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 13150000تومان 15150000تومان 13150000تومان 11950000تومان
مالزی - لنکاوی royal bingtang*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 13350000تومان 15550000تومان 13350000تومان 12050000تومان
مالزی - لنکاوی cocorde*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 13690000تومان 16690000تومان 13690000تومان 12150000تومان
مالزی - لنکاوی ibis*4 09393328533 13840000تومان 15090000تومان n/a 12190000تومان
مالزی - لنکاوی ibis*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 14250000تومان 17350000تومان 14250000تومان 12350000تومان
مالزی - لنکاوی verdathili بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 14450000تومان 17750000تومان n/a 12450000تومان
مالزی - لنکاوی sunway*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 14590000تومان 17990000تومان n/a 12490000تومان
مالزی - لنکاوی cocorde*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 14650000تومان 18150000تومان 14650000تومان 12550000تومان
مالزی - لنکاوی maya*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 14990000تومان 18950000تومان n/a 12690000تومان
مالزی - لنکاوی berjaya*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 15150000تومان 18990000تومان n/a 12690000تومان
مالزی - لنکاوی royal chulan*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 15750000تومان 20390000تومان 15750000تومان 12990000تومان
مالزی - لنکاوی intercontinental*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 16390000تومان 21650000تومان 16390000تومان 13250000تومان
مالزی - لنکاوی grand milienium*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 17250000تومان 23290000تومان 17250000تومان 13550000تومان
مالزی - لنکاوی the westin*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 17450000تومان 23750000تومان 17450000تومان 13650000تومان
 
 
نام تور - شهرها هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخت (هر نفر) قیمت ۱ تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
مالزی - کوالالامپور پنانگ pacific experes china town*3 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 11.350.000تومان 12790000تومان 11350000تومان 10350000تومان
مالزی - کوالالامپور پنانگ pacific experes central*3 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 11420000تومان 12940000تومان 11420000تومان 10390000تومان
مالزی - کوالالامپور پنانگ flamingo*3 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 11590000تومان 13290000تومان 11590000تومان 10450000تومان
مالزی - کوالالامپور پنانگ oakwood*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 11890000تومان 13890000تومان 11890000تومان 10590000تومان
مالزی - کوالالامپور پنانگ royal bingtang*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 12190000تومان 14190000تومان 12190000تومان 10690000تومان
مالزی - کوالالامپور پنانگ ibis*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 12290000تومان 14690000تومان 12290000تومان 10750000تومان
مالزی - کوالالامپور پنانگ cocorde*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 12450000تومان 14990000تومان 12450000تومان 10790000تومان
مالزی - کوالالامپور پنانگ ibis*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 12490000تومان 15050000تومان 12490000تومان 10850000تومان
مالزی - کوالالامپور پنانگ sunway*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 12550000تومان 15190000تومان 12550000تومان 10850000تومان
مالزی - کوالالامپور پنانگ impiana*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 12630000تومان 15350000تومان 12630000تومان 10890000تومان
مالزی - کوالالامپور پنانگ maya*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 12830000تومان 15750000تومان 12830000تومان 10950000تومان
مالزی - کوالالامپور پنانگ royal chulan*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 13430000تومان 16950000تومان 13430000تومان 11190000تومان
مالزی - کوالالامپور پنانگ maya*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 13490000تومان 17050000تومان 13490000تومان 11250000تومان
مالزی - کوالالامپور پنانگ grand milienium*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 14150000تومان 18390000تومان 14150000تومان 11490000تومان
مالزی - کوالالامپور پنانگ intercontinental*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 14290000تومان 18690000تومان 14290000تومان 11450000تومان
مالزی - کوالالامپور پنانگ intercontinental*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 15270000تومان 20650000تومان 15270000تومان 11950000تومان
 
 
 

همسفر گرامي
با توجه به شيوع ويروس كرونا
لطفا جهت اطلاع از نرخ پكيج ها تا اطلاع ثانوي با شركت تماس حاصل فرماييد