نام تور - شهرها هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخت (هر نفر) قیمت ۱ تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
چین - پکن پکن+شانگهای4* بلیط رفت و برگشت،ترانسفر فرودگاهی، گشت شهری ،بیمه مسافرتی 17.400.000تومان 21.900.000تومان 16.400.000تومان 12.500.000تومان
چین - پکن پکن+شانگهای4* بلیط رفت و برگشت،ترانسفر فرودگاهی، گشت شهری ،بیمه مسافرتی 17.750.000تومان 22.200.000تومان 16.750.000تومان 12.900.000تومان
چین - پکن پکن+شانگهای4* بلیط رفت و برگشت،ترانسفر فرودگاهی، گشت شهری ،بیمه مسافرتی 17.750.000تومان 22.250.000تومان 16.750.000تومان 12.900.000تومان
چین - پکن پکن+شانگهای4* بلیط رفت و برگشت،ترانسفر فرودگاهی، گشت شهری ،بیمه مسافرتی 17.800.000تومان 22.300.000تومان 16.800.000تومان 12.900.000تومان
چین - پکن پکن+شانگهای4* بلیط رفت و برگشت،ترانسفر فرودگاهی، گشت شهری ،بیمه مسافرتی 18.300.000تومان 23.100.000تومان 17.300.000تومان 13.300.000تومان
چین - پکن پکن+شانگهای4* بلیط رفت و برگشت،ترانسفر فرودگاهی، گشت شهری ،بیمه مسافرتی 18.350.000تومان 23.200.000تومان 17.350.000تومان 13.450.000تومان
چین - پکن پکن+شانگهای4* بلیط رفت و برگشت،ترانسفر فرودگاهی، گشت شهری ،بیمه مسافرتی 19.400.000تومان 24.900.000تومان 18.400.000تومان 13.800.000تومان
چین - پکن پکن+شانگهای4* بلیط رفت و برگشت،ترانسفر فرودگاهی، گشت شهری ،بیمه مسافرتی 19.400.000تومان 25.900.000تومان 18.400.000تومان 13.400.000تومان
هند - دهلی آگوجیپور Radisson Blu5* بلیط رفت و برگشت،ترانسفر فرودگاهی، گشت شهری ،بیمه مسافرتی 10.690.000تومان 14.190.000تومان 9.790.000تومان 8.190.000تومان
هند - دهلی آگوجیپور the leela ambience*5 بلیط رفت و برگشت،ترانسفر فرودگاهی، گشت شهری ،بیمه مسافرتی 11.350.000تومان 14.990.000تومان 9.990.000تومان 8.180.000تومان
هند - دهلی آگوجیپور clarks shiraz بلیط رفت و برگشت،ترانسفر فرودگاهی، گشت شهری ،بیمه مسافرتی 10.690.000تومان 14.190.000تومان 9.790.000تومان 8.190.000تومان
هند - دهلی آگوجیپور royal orchid بلیط رفت و برگشت،ترانسفر فرودگاهی، گشت شهری ،بیمه مسافرتی 10.690.000تومان 14.190.000تومان 9.790.000تومان 8.190.000تومان
هند - دهلی آگوجیپور ramada plaza*5 بلیط رفت و برگشت،ترانسفر فرودگاهی، گشت شهری ،بیمه مسافرتی 11.350.000تومان 14.990.000تومان 9.990.000تومان 8.180.000تومان
هند - دهلی آگوجیپور crown plaza*5 بلیط رفت و برگشت،ترانسفر فرودگاهی، گشت شهری ،بیمه مسافرتی 11.350.000تومان 14.990.000تومان 9.990.000تومان 8.180.000تومان
آذربایجان - باکو days*4 4شب و 5روز اقامت در هتل با صبحانه،اتوبوس وی ای پی 25 نفره تخت شو مستقیم ،گشت شهری با نهار ،ویزا توریستی 970t+134$ 970t+181$ 970t+105$ 970T+105$
آذربایجان - باکو astoria*4 4شب و 5روز اقامت در هتل با صبحانه،اتوبوس وی ای پی 25 نفره تخت شو مستقیم ،گشت شهری با نهار ،ویزا توریستی 970t+134$ 970t+181$ 970t+105$ 970T+105$
تایلند - پوکت royal crown*3 بلیط رفت و برگشت،ترانسفر فرودگاهی، گشت شهری ،بیمه مسافرتی 11.120.000تومان 12.590.000تومان 10.920.000تومان 10.820.000تومان
تایلند - پوکت star hotel*3 بلیط رفت و برگشت،ترانسفر فرودگاهی، گشت شهری ،بیمه مسافرتی 11.220.000تومان 12.745.000تومان 11.020.000تومان 10.920.000تومان
تایلند - پوکت idee*3 بلیط رفت و برگشت،ترانسفر فرودگاهی، گشت شهری ،بیمه مسافرتی 11.680.000تومان 13.710.000تومان 11.480.000تومان 11.380.000تومان
مالزی - کوالالامپور سنگاپور pacific experes china town*3 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت ، صبحانه 12490000تومان 14450000تومان 12490000تومان 10790000تومان
مالزی - کوالالامپور سنگاپور pacific experes central*3 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 12990000تومان 15490000تومان 12990000تومان 10990000تومان
مالزی - کوالالامپور سنگاپور leo palace*3 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 13150000تومان 15790000تومان 13150000تومان 11090000تومان
مالزی - کوالالامپور سنگاپور oakwood+royal+newton*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 13590000تومان 16690000تومان 13590000تومان 11250000تومان
مالزی - کوالالامپور سنگاپور royaling*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 13580000تومان 17150000تومان 13580000تومان 11350000تومان
مالزی - کوالالامپور سنگاپور holiday inn experes*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 13940000تومان 17350000تومان 13940000تومان 11390000تومان
مالزی - کوالالامپور سنگاپور ibis+grand central*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 14390000تومان 18250000تومان 14390000تومان 11550000تومان
مالزی - کوالالامپور سنگاپور furama*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 14450000تومان 18290000تومان 14450000تومان 11590000تومان
مالزی - کوالالامپور سنگاپور cocorde*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 14520000تومان 18490000تومان 14520000تومان 11640000تومان
مالزی - کوالالامپور سنگاپور impiana*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 14790000تومان 18990000تومان 14790000تومان 11750000تومان
مالزی - کوالالامپور سنگاپور swissgarden*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 15190000تومان 19850000تومان 15190000تومان 11890000تومان
مالزی - کوالالامپور سنگاپور cocorde*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 15450000تومان 20350000تومان 15450000تومان 11990000تومان
مالزی - کوالالامپور سنگاپور pacificregency*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 15790000تومان 21050000تومان 15790000تومان 12150000تومان
مالزی - کوالالامپور سنگاپور royal chulan*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 16090000تومان 21690000تومان 16090000تومان 12250000تومان
مالزی - کوالالامپور سنگاپور maya*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 16250000تومان 21990000تومان 16250000تومان 12350000تومان
مالزی - کوالالامپور سنگاپور 5*grand miliennium بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 16990000تومان 23450000تومان 16990000تومان 12650000تومان
مالزی - کوالالامپور سنگاپور 5*sheraton بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 17350000تومان 24390000تومان 17350000تومان 12750000تومان
مالزی - کوالالامپور سنگاپور intercontinental*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 18890000تومان 25250000تومان 18890000تومان 12990000تومان
مالزی - کوالالامپور pacific experes china town*3 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 10190000تومان 11490000تومان 10190000تومان 9690000تومان
مالزی - کوالالامپور sandipier*3 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 10290000تومان 11490000تومان 10290000تومان 9690000تومان
مالزی - کوالالامپور pacific experes*3 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 10450000تومان 11650000تومان 10450000تومان 9690000تومان
مالزی - کوالالامپور flamingo بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 10590000تومان 11940000تومان 10590000تومان 9750000تومان
مالزی - کوالالامپور oakwood*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 10990000تومان 12750000تومان 10990000تومان 9790000تومان
مالزی - کوالالامپور ambassador بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 11090000تومان 12890000تومان 11090000تومان 9790000تومان
مالزی - کوالالامپور vivatel*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 11150000تومان 13090000تومان 11150000تومان 9850000تومان
مالزی - کوالالامپور royal bingtang*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 11350000تومان 13490000تومان 11350000تومان 9890000تومان
مالزی - کوالالامپور seri pacific بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 11490000تومان 13570000تومان 11490000تومان 9890000تومان
مالزی - کوالالامپور sunway*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 11590000تومان 14050000تومان 11590000تومان 9950000تومان
مالزی - کوالالامپور verdanthili*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 11590000تومان 14050000تومان n/a 9950000تومان
مالزی - کوالالامپور furama*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 11370000تومان 14350000تومان 11730000تومان 9990000تومان
مالزی - کوالالامپور corus*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 11790000تومان 14450000تومان 11790000تومان 9990000تومان
مالزی - کوالالامپور federal*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 11870000تومان 14590000تومان 11870000تومان 9990000تومان
مالزی - کوالالامپور maya*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 11950000تومان 14890000تومان 11950000تومان 10090000تومان
مالزی - کوالالامپور royal chulan*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 12150000 15150000تومان 12150000تومان 10090000تومان
مالزی - کوالالامپور berjaya*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 12250000تومان 15350000تومان n/a 10090000تومان
مالزی - کوالالامپور freaser*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 12640000تومان 15990000تومان 12640000تومان 10150000تومان
مالزی - کوالالامپور sheraton*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 13190000تومان 17390000تومان 13190000تومان 10250000تومان
مالزی - کوالالامپور intercontinental*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 13190000تومان 17390000تومان 13190000تومان 10250000تومان
مالزی - کوالالامپور the westin*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 13650000تومان 18250000تومان 13650000تومان 10350000تومان
مالزی - کوالالامپور shangrila*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 13690000تومان 18250000تومان 13690000تومان 10350000تومان
مالزی - کوالالامپور eq kualalumpur بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 13890000تومان 19350000تومان 13890000تومان 10390000تومان
مالزی - کوالالامپور pavilion بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 14350000تومان 19450000تومان 14350000تومان 10450000تومان
مالزی - کوالالامپور jw marriot*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 14890000تومان 20750000تومان 14890000تومان 10490000تومان
مالزی - لنکاوی pacific experes china town*3 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 12550000تومان 14290000تومان 12550000تومان 11690000تومان
مالزی - لنکاوی pacific experes central*3 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 12650000تومان 14140000تومان 12650000تومان 11690000تومان
مالزی - لنکاوی flamingo*3 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 12750000تومان 14350000تومان 12750000تومان 11750000تومان
مالزی - لنکاوی holiday inn experes*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 13150000تومان 15150000تومان 13150000تومان 11950000تومان
مالزی - لنکاوی oakwood*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 13150000تومان 15150000تومان 13150000تومان 11950000تومان
مالزی - لنکاوی royal bingtang*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 13350000تومان 15550000تومان 13350000تومان 12050000تومان
مالزی - لنکاوی cocorde*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 13690000تومان 16690000تومان 13690000تومان 12150000تومان
مالزی - لنکاوی ibis*4 09393328533 13840000تومان 15090000تومان n/a 12190000تومان
مالزی - لنکاوی ibis*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 14250000تومان 17350000تومان 14250000تومان 12350000تومان
مالزی - لنکاوی verdathili بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 14450000تومان 17750000تومان n/a 12450000تومان
مالزی - لنکاوی sunway*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 14590000تومان 17990000تومان n/a 12490000تومان
مالزی - لنکاوی cocorde*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 14650000تومان 18150000تومان 14650000تومان 12550000تومان
مالزی - لنکاوی maya*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 14990000تومان 18950000تومان n/a 12690000تومان
مالزی - لنکاوی berjaya*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 15150000تومان 18990000تومان n/a 12690000تومان
مالزی - لنکاوی royal chulan*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 15750000تومان 20390000تومان 15750000تومان 12990000تومان
مالزی - لنکاوی intercontinental*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 16390000تومان 21650000تومان 16390000تومان 13250000تومان
مالزی - لنکاوی grand milienium*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 17250000تومان 23290000تومان 17250000تومان 13550000تومان
مالزی - لنکاوی the westin*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 17450000تومان 23750000تومان 17450000تومان 13650000تومان
مالزی - کوالالامپور پنانگ pacific experes china town*3 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 11.350.000تومان 12790000تومان 11350000تومان 10350000تومان
مالزی - کوالالامپور پنانگ pacific experes central*3 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 11420000تومان 12940000تومان 11420000تومان 10390000تومان
مالزی - کوالالامپور پنانگ flamingo*3 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 11590000تومان 13290000تومان 11590000تومان 10450000تومان
مالزی - کوالالامپور پنانگ oakwood*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 11890000تومان 13890000تومان 11890000تومان 10590000تومان
مالزی - کوالالامپور پنانگ royal bingtang*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 12190000تومان 14190000تومان 12190000تومان 10690000تومان
مالزی - کوالالامپور پنانگ ibis*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 12290000تومان 14690000تومان 12290000تومان 10750000تومان
مالزی - کوالالامپور پنانگ cocorde*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 12450000تومان 14990000تومان 12450000تومان 10790000تومان
مالزی - کوالالامپور پنانگ ibis*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 12490000تومان 15050000تومان 12490000تومان 10850000تومان
مالزی - کوالالامپور پنانگ sunway*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 12550000تومان 15190000تومان 12550000تومان 10850000تومان
مالزی - کوالالامپور پنانگ impiana*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 12630000تومان 15350000تومان 12630000تومان 10890000تومان
مالزی - کوالالامپور پنانگ maya*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 12830000تومان 15750000تومان 12830000تومان 10950000تومان
مالزی - کوالالامپور پنانگ royal chulan*4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 13430000تومان 16950000تومان 13430000تومان 11190000تومان
مالزی - کوالالامپور پنانگ maya*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 13490000تومان 17050000تومان 13490000تومان 11250000تومان
مالزی - کوالالامپور پنانگ grand milienium*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 14150000تومان 18390000تومان 14150000تومان 11490000تومان
هند - گوا intercontinental*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 14290000تومان 18690000تومان 14290000تومان 11450000تومان
مالزی - کوالالامپور پنانگ intercontinental*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 14290000تومان 18690000تومان 14290000تومان 11450000تومان
هند - گوا sheraton*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 14390000تومان 18890000تومان 14390000تومان 11590000تومان
مالزی - کوالالامپور پنانگ intercontinental*5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت،صبحانه 15270000تومان 20650000تومان 15270000تومان 11950000تومان
تایلند - پوکت tony resort*3 بلیط رفت و برگشت،ترانسفر فرودگاهی، گشت شهری ،بیمه مسافرتی 11.780.000تومان 13.810.000تومان تومان 11.480.000تومان
تایلند - پوکت amata patong*4 بلیط رفت و برگشت،ترانسفر فرودگاهی، گشت شهری ،بیمه مسافرتی 12.185.000تومان 14.625.000تومان تومان 11.885.000تومان
تایلند - پوکت PATONG HERITAGE * 4 بلیط رفت و برگشت،ترانسفر فرودگاهی، گشت شهری ،بیمه مسافرتی 12,390,000 تومان 15,030,000تومان 12,190,000تومان 12,090,000 تومان
تایلند - پوکت ASHLEE HUB * 4 بلیط رفت و برگشت،ترانسفر فرودگاهی، گشت شهری ،بیمه مسافرتی 12,695,000 15,640,000 12,495,000 12,395,000
تایلند - پوکت FISHERMAN * 5 بلیط رفت و برگشت،ترانسفر فرودگاهی، گشت شهری ،بیمه مسافرتی 12,695,000 تومان 15,535,000 تومان تومان 12,395,000 تومان
تایلند - پوکت THE MARINA * 4 بلیط رفت و برگشت،ترانسفر فرودگاهی، گشت شهری ،بیمه مسافرتی 13,100,000 تومان 16,450,000 تومان 12,900,000 تومان 12,800,000 تومان
تایلند - پوکت HYATT PALACE * 4 بلیط رفت و برگشت،ترانسفر فرودگاهی، گشت شهری ،بیمه مسافرتی 13,200,000 تومان 16,655,000 تومان 13,000,000 تومان 12,900,000 تومان
تایلند - پوکت ROYAL PARADISE * 4 بلیط رفت و برگشت،ترانسفر فرودگاهی، گشت شهری ،بیمه مسافرتی 13,610,000 تومان 17,465,000 تومان 13,410,000 تومان 13,310,000 تومان
تایلند - پوکت CENTARA BLUE MARINE * 4 بلیط رفت و برگشت،ترانسفر فرودگاهی، گشت شهری ،بیمه مسافرتی 13,710,000 تومان 17,670,000 تومان 13,510,000 تومان 13,410,000 تومان
تایلند - پوکت PATONG BAY HILL * 5 بلیط رفت و برگشت،ترانسفر فرودگاهی، گشت شهری ،بیمه مسافرتی 14,115,000 تومان 18,375,000 تومان تومان 13,815,000 تومان
تایلند - پوکت THE NATURE * 4 بلیط رفت و برگشت،ترانسفر فرودگاهی، گشت شهری ،بیمه مسافرتی 14,520,000 تومان 19,190,000 تومان تومان 14,220,000 تومان
تایلند - پوکت SWISSOTEL * 4 بلیط رفت و برگشت،ترانسفر فرودگاهی، گشت شهری ،بیمه مسافرتی 14,520,000 تومان 19,190,000 تومان تومان 14,220,000 تومان
تایلند - پوکت DUANGJITT RESORT * 4 بلیط رفت و برگشت،ترانسفر فرودگاهی، گشت شهری ،بیمه مسافرتی 14,925,000 تومان 20,100,000 تومان 14,725,000 تومان 14,625,000 تومان
تایلند - بانکوک MALL SUITE EXPRESS PATONG HOLIDAY*3 9.040.000 10.010.000 9.020.000 8.540.000
تایلند - بانکوک SHADI HOME MIRAGE EXPRESS *3 9.290.000 10.500.000 9.270.000 8.660.000
تایلند - بانکوک FORUM PARK SHARAYA RESIDENCE*3 9.400.000 10.720.000 9.380.000 8.720.000
تایلند - بانکوک PJ WATERGATE PJ PATONG*3 10.100.000 12.130.000 9.990.000 9.120.000
تایلند - بانکوک MA HOTEL PATONG HERITAGE*4 10.200.000 12.330.000 10.080.000 9.120.000
هند - گوا RAMADA DMA AMATA PATONG*4 10.720.000 13.370.000 10.610.000 9.410.000
تایلند - بانکوک MERCURE MAKKASAN FISHERMENS*4*5 10.810.000 13.540.000 10.690.000 9.450.000
تایلند - بانکوک EASTIN MAKKASAN THE MARINA*4 10.830.000 13.590.000 10.720.000 9.460.000
تایلند - بانکوک MONTIEN RIVER SIDE THE SENSES RESORT*5 11.040.000 14.010.000 10.930.000 9.590.000
تایلند - بانکوک AVANI ATRIUM PATONG BAY HILL*5 11.210.000 14.340.000 11.090.000 9.670.000
تایلند - بانکوک THE BERKELEY DUANGJITT*5 12.700.000 17.320.000 12.480.000 10.390.000
تایلند - بانکوک RAMADA PLAZA NOVOTEL PHUKET RESORT*4 13.060.000 18.040.000 12.840.000 10.590.000
تایلند - بانکوک LANCASTER DIAMOND CLIFF*5 13.400.000 18.730.000 13.190.000 10.750.000
تایلند - بانکوک AMARI WATER GATE GRAND MERCURE PATONG*5 14.190.000 20.300.000 13.880.000 11.160.000
تایلند - بانکوک SWISSOTEL BANGKOK DOUBLE TREE BY HILTON*5 15.380.000 22.680.000 15.010.000 11.750.000
تایلند - بانکوک LEBUA CENTARA GRAND BEACH RESORT*5 15.940.000 23.810.000 15.580.000 12.020.000
تایلند - بانکوک LEBUA LEMERIDIEN*5 16.990.000 25.900.000 16.570.000 12.510.000
تایلند - بانکوک پاتایا THE SUN RESORT*3 7.650.000 8.620.000 7.150.000 7.630.000
تایلند - بانکوک پاتایا PIYADA RESIDENCE*3 7.750.000 8.810.000 7.200.000 7.730.000
تایلند - بانکوک پاتایا WELCOME PLAZA*3 8.330.000 9.970.000 7.490.000 8.310.000
تایلند - بانکوک پاتایا MIND RESORT*3 8.420.000 10.160.000 7.530.000 8.400.000
تایلند - بانکوک پاتایا A-ONE STAR*3 8.520.000 10.360.000 7.590.000 8.500.000
تایلند - بانکوک پاتایا FX PATTAYA*4 8.520.000 10.360.000 7.590.000 8.500.000
تایلند - بانکوک پاتایا IBIS*3 8.810.000 10.940.000 7.730.000 8.790.000
تایلند - بانکوک پاتایا HOLIDAY RESORT*4 8.910.000 11.130.000 7.780.000 8.890.000
تایلند - بانکوک پاتایا CENTRE POINT*4 9.000.000 11.320.000 8.980.000 7.820.000
تایلند - بانکوک پاتایا ASIA*4 9.290.000 11.900.000 7.980.000 9.270.000
تایلند - بانکوک پاتایا NOVA PLATINUM*4 9.290.000 11.900.000 7.980.000 9.270.000
تایلند - بانکوک پاتایا PATTAYA SEA VIEW*4 9.390.000 12.090.000 8.020.000 9.370.000
تایلند - بانکوک پاتایا BALI HAI BAY*4 9.390.000 12.090.000 8.020.000 9.370.000
تایلند - بانکوک پاتایا LONG BEACH*4 9.680.000 12.670.000 8.170.000 9.660.000
تایلند - بانکوک پاتایا GOLDEN TULIP*5 9.780.000 12.870.000 8.210.000 9.760.000
تایلند - بانکوک پاتایا GOLDEN TULIP*5 9.780.000 12.870.000 8.210.000 9.760.000
تایلند - بانکوک پاتایا THE ZIGHN*5 10.550.000 14.410.000 8.600.000 10.530.000
تایلند - بانکوک پاتایا GARDEN CLIFF*5 10.840.000 14.990.000 8.750.000 10.820.000
تایلند - بانکوک پاتایا PULLMAN G*5 11.420.000 16.150.000 9.040.000 11.400.000
تایلند - بانکوک پاتایا HARD ROCK*4 12.000.000 17.310.000 9.330.000 11.980.000
روسیه - مسکو سنت پترزبورگ ART NUVO PALACE * 4 4,995,000 تومان 315 دلار 4,995,000تومان 457دلار 4,995,000تومان165 دلار 4,995,000 تومان243 دلار
روسیه - مسکو سنت پترزبورگ PARK INN PULKOVSKAYA * 4 4,995,000 تومان345 دلار 4,995,000 تومان 468 دلار 4,995,000تومان165 دلار 4,995,000 تومان 263 ردلار
روسیه - مسکو سنت پترزبورگ PARK INN NEVSKY * 4 4,995,000 تومان 364 دلار 4,995,000تومان529 دلار 4,995,000 تومان 165 دلار 4,995,000 تومان282دلار
روسیه - مسکو سنت پترزبورگ MARRIOTT PUSHKIN * 4 4,995,000 تومان375 دلار 4,995,000تومان571 دلار 4,995,000 تومان 165 دلار 4,995,000 تومان303 دلار
روسیه - مسکو سنت پترزبورگ MARRIOTT VASILIEVSKY * 4 4,995,000 تومان395 دلار 4,995,000تومان 591 دلار 4,995,000 تومان 165 دلار 4,995,000 تومان303 دلار
روسیه - مسکو سنت پترزبورگ SOKOS PALACE BRIDGE * 5 4,995,000تومان 467 دلار 4,995,000 تومان715دلار 4,995,000 تومان 165دلار 4,995,000 تومان 313 دلار
روسیه - مسکو سنت پترزبورگ OKHTINSKAYA * 3 4,995,000 تومان 295 دلار 4,995,000 تومان 457دلار 4,995,000تومان165 دلار 4,995,000 تومان230 دلار
ترکیه - استانبول SABENA * 3 5,120,000 6,240,000 4,000,000 5,115,000
ترکیه - استانبول KAYA MADRID * 3 5,190,000 6,380,000 4,000,000 5,120,000
ترکیه - استانبول WHITE MONARCH * 4 5,820,000 7,640,000 4,000,000 5,120,000
ترکیه - استانبول Grand Unal Hotel Istanbul * 3 5,960,000 7,920,000 4,000,000 5,750,000
ترکیه - استانبول CUENTO * 3 5,960,000 7,920,000 4,000,000 5,750,000
ترکیه - استانبول VIZON * 3 6,100,000 8,200,000 4,000,000 5,330,000
ترکیه - استانبول DORA * 4 6,100,000 8,200,000 4,000,000 5,470,000
ترکیه - استانبول ICON * 4 6,100,000 8,200,000 4,000,000 5,470,000
ترکیه - استانبول ETERNO * 3 6,100,000 8,200,000 4,000,000 5,400,000
ترکیه - استانبول RAMADA MERTER * 5 6,170,000 8,270,000 4,000,000 5,960,000
ترکیه - استانبول CITY CENTER * 4 6,250,000 8,495,000 4,000,000 5,395,000
ترکیه - استانبول TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA * 5 6,450,000 8,900,000 4,000,000 5,820,000
ترکیه - استانبول LA VILLA * 4 6,480,000 8,960,000 4,000,000 تومان
ترکیه - استانبول GRAND HALIC * 4 6,520,000 8,340,000 4,000,000 5,470,000
ترکیه - استانبول Surmeli * 5 6,520,000 9,040,000 4,000,000 5,470,000
ترکیه - استانبول MERCURE BOMONTI * 5 6,715,000 9,425,000 4,000,000 6,325,000
ترکیه - استانبول LAMARTIN * 4 6,800,000 9,600,000 4,000,000 5,540,000
ترکیه - استانبول PALAZZO DONIZETTI * 5 6,870,000 9,740,000 4,000,000 6,520,000
ترکیه - استانبول CENTRAL PALACE * 4 7,020,000 10,045,000 4,000,000 6,015,000
ترکیه - استانبول GRAND OZTANIK * 4 7,490,000 10,975,000 4,000,000 6,400,000
ترکیه - استانبول AVANTGARDE * 4 7,490,000 10,975,000 4,000,000 6,400,000
ترکیه - استانبول TITANIC CITY HOTEL ISTANBUL * 4 7,795,000 11,595,000 4,000,000 6,325,000
ترکیه - استانبول SHERATON CITY CENTER * 5 8,110,000 12,215,000 4,000,000 6,790,000
ترکیه - استانبول POINT TAKSIM * 5 8,340,000 12,680,000 4,000,000 7,175,000
ترکیه - استانبول Elite World Istanbul Hotel * 5 8,725,000 12,680,000 4,000,000 7,175,000
ترکیه - آنتالیا CENDER * 4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت، 6,990,000 8,090,000 5,390,000 6,190,000
ترکیه - آنتالیا KARMIR RESORT * 5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت 7,990,000 9,690,000 5,390,000 0 6,690,00
ترکیه - آنتالیا GRAND PARK LARA * 4 بیمه مسافرتی ،ترانسفر رفت و برگشت ،اقامت 8,290,000 10,090,000 5,390,000 6,890,000
ترکیه - آنتالیا CLUB SERA * 5 بیمه مسافرتی ،ترانسفر رفت و برگشت ،اقامت 8,690,000 10,590,000 5,390,000 7,090,000
ترکیه - آنتالیا KAYA BELEK * 5 بیمه مسافرتی ،ترانسفر رفت و برگشت ،اقامت 8,690,000 10,590,000 5,390,000 7,090,000
ترکیه - آنتالیا SHERWOOD DREAMS RESORT * 5 بیمه مسافرتی ،ترانسفر رفت و برگشت ،اقامت 8,990,000 10,790,000 5,390,000 7,190,000
ترکیه - آنتالیا SHERWOOD SUITES RESORT * 5 بیمه مسافرتی ،ترانسفر رفت و برگشت ،اقامت 8,990,000 10,790,000 5,390,000 7,190,000
ترکیه - آنتالیا SHERWOOD SUITES RESORT * 5 بیمه مسافرتی ،ترانسفر رفت و برگشت ،اقامت 8,990,000 10,790,000 5,390,000 7,190,000
ترکیه - آنتالیا KAYA BELEK * 5 بیمه مسافرتی ،ترانسفر رفت و برگشت ،اقامت 9,390,000 11,790,000 5,390,000 7,390,000
ترکیه - آنتالیا CONCORD DELUXE * 5 بیمه مسافرتی ،ترانسفر رفت و برگشت ،اقامت 9,790,000 12,990,000 5,390,000 7,590,000
ترکیه - آنتالیا TRENDY LARA * 5 بیمه مسافرتی ،ترانسفر رفت و برگشت ،اقامت 9,790,000 11,890,000 5,390,000 7,590,000
ترکیه - آنتالیا ADALYA ELITE LARA * 5 بیمه مسافرتی ،ترانسفر رفت و برگشت ،اقامت 9,990,000 12,690,000 5,390,000 7,690,000
ترکیه - آنتالیا RIXOS DOWN TOWN * 5 بیمه مسافرتی ،ترانسفر رفت و برگشت ،اقامت 10,090,000 13,390,000 5,390,000 7,790,000
ترکیه - آنتالیا ADALYA ELITE LARA * 5 بیمه مسافرتی ،ترانسفر رفت و برگشت ،اقامت 10,190,000 13,090,000 5,390,000 7,790,000
ترکیه - آنتالیا ADALYA ELITE LARA * 5 بیمه مسافرتی ،ترانسفر رفت و برگشت ،اقامت 10,390,000 13,390,000 5,390,000 7,890,000
ترکیه - آنتالیا SHERWOOD EXCLUSIVE * 5 بیمه مسافرتی ،ترانسفر رفت و برگشت ،اقامت 10,490,000 12,990,000 5,390,000 7,990,000
ترکیه - آنتالیا CORNELIA DELUXE * 5 بیمه مسافرتی ،ترانسفر رفت و برگشت ،اقامت 10,490,000 12,990,000 5,390,000 7,990,000
ترکیه - آنتالیا ELA QUALITY * 5 بیمه مسافرتی ،ترانسفر رفت و برگشت ،اقامت 10,790,000 13,490,000 5,390,000 8,090,000
ترکیه - آنتالیا RIXOS SUNGATE * 5 بیمه مسافرتی ،ترانسفر رفت و برگشت ،اقامت 11,290,000 15,390,000 5,390,000 8,390,000
ترکیه - آنتالیا CORNELIA DIAMOND * 5 بیمه مسافرتی ،ترانسفر رفت و برگشت ،اقامت 11,390,000 14,890,000 5,390,000 8,390,000
ترکیه - آنتالیا DELPHINE BE GRAND * 5 بیمه مسافرتی ،ترانسفر رفت و برگشت ،اقامت 11,590,000 14,690,000 5,390,000 8,490,000
ترکیه - آنتالیا ROYAL SEGINUS * 5 بیمه مسافرتی ،ترانسفر رفت و برگشت ،اقامت 11,590,000 14,690,000 5,390,000 8,490,000
ترکیه - آنتالیا ROYAL HOLIDAY PALACE * 5 بیمه مسافرتی ،ترانسفر رفت و برگشت ،اقامت 11,590,000 14,690,000 5,390,000 8,490,000
ترکیه - وان پارک*3 1.980.000تومان 2.265.000تومان 1.560.000تومان 1.700.000تومان
ترکیه - کوش آداسی SANTUR * 3 بیمه مسافرتی-ترانسفر رفت و برگشت-بلیط رفت وبرگشت-لیدر فارسی زبان 6,090,000 6,590,000 5,190,000 5,590,000
ترکیه - کوش آداسی PANORAMA HILL * 4 بیمه مسافرتی-ترانسفر رفت و برگشت-بلیط رفت وبرگشت-لیدر فارسی زبان 6,590,000 7,290,000 5,190,000 5,790,000
ترکیه - کوش آداسی THE VIEW (KURDOGLU) * 4 بیمه مسافرتی-ترانسفر رفت و برگشت-بلیط رفت وبرگشت-لیدر فارسی زبان 6,590,000 7,390,000 5,190,000 5,790,000
ترکیه - کوش آداسی BELMARE * 4 بیمه مسافرتی-ترانسفر رفت و برگشت-بلیط رفت وبرگشت-لیدر فارسی زبان 6,590,000 7,290,000 5,190,000 5,790,000
ترکیه - کوش آداسی ARIACLAROUS * 4 بیمه مسافرتی-ترانسفر رفت و برگشت-بلیط رفت وبرگشت-لیدر فارسی زبان 7,190,000 8,290,000 5,190,000 6,090,000
ترکیه - کوش آداسی RICHMOND EPHESUS * 5 بیمه مسافرتی-ترانسفر رفت و برگشت-بلیط رفت وبرگشت-لیدر فارسی زبان 7,290,000 8,390,000 5,190,000 6,190,000
ترکیه - کوش آداسی TUSAN BEACH * 5 بیمه مسافرتی-ترانسفر رفت و برگشت-بلیط رفت وبرگشت-لیدر فارسی زبان 7,290,000 8,490,000 5,190,000 6,190,000
ترکیه - کوش آداسی LE BLEU * 5 بیمه مسافرتی-ترانسفر رفت و برگشت-بلیط رفت وبرگشت-لیدر فارسی زبان 7,690,000 8,990,000 5,190,000 6,390,000
ترکیه - کوش آداسی PINE BAY * 5 بیمه مسافرتی-ترانسفر رفت و برگشت-بلیط رفت وبرگشت-لیدر فارسی زبان 7,890,000 9,690,000 5,190,000 6,490,000
ترکیه - کوش آداسی KORUMAR DELUXE * 5 بیمه مسافرتی-ترانسفر رفت و برگشت-بلیط رفت وبرگشت-لیدر فارسی زبان 7,890,000 9,290,000 5,190,000 6,490,000
ترکیه - کوش آداسی SUHAN * 5 بیمه مسافرتی-ترانسفر رفت و برگشت-بلیط رفت وبرگشت-لیدر فارسی زبان 7,890,000 9,690,000 5,190,000 6,490,000
ترکیه - کوش آداسی KORUMAR EPHESUS * 5 بیمه مسافرتی-ترانسفر رفت و برگشت-بلیط رفت وبرگشت-لیدر فارسی زبان 8,590,000 10,290,000 5,190,000 6,790,000
ترکیه - کوش آداسی AQUA FANTASY * 5 بیمه مسافرتی-ترانسفر رفت و برگشت-بلیط رفت وبرگشت-لیدر فارسی زبان 8,090,000 9,590,000 5,190,000 6,590,000
گرجستان - تفلیس TIPSY * 3 یدر فارسی زبان-بیمه مسافرتی –بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی 3,520,000 4,000,000 3,400,000 3,445,000
گرجستان - تفلیس LIKE * 3 لیدر فارسی زبان-بیمه مسافرتی –بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی 3,520,000 4,000,000 3,400,000 3,445,000
گرجستان - تفلیس EURASIA * 3 لیدر فارسی زبان-بیمه مسافرتی –بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی 3,625,000 4,150,000 3,500,000 3,550,000
گرجستان - تفلیس DALIDA * 3 لیدر فارسی زبان-بیمه مسافرتی –بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی 3,625,000 4,150,000 3,500,000 3,550,000
گرجستان - تفلیس VEDZISI * 3 لیدر فارسی زبان-بیمه مسافرتی –بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی 3,775,000 4,450,000 3,500,000 3,700,000
گرجستان - تفلیس ELLEGANCE * 3 لیدر فارسی زبان-بیمه مسافرتی –بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی 3,625,000 4,150,000 3,500,000 3,550,000
گرجستان - تفلیس SKY GEORGIA * 4 لیدر فارسی زبان-بیمه مسافرتی –بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی 4,475,000 5,450,000 3,500,000 4,250,000
گرجستان - تفلیس GNG * 4 لیدر فارسی زبان-بیمه مسافرتی –بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی 4,625,000 5,750,000 3,500,000 4,250,000
گرجستان - تفلیس CITY CENTER * 4 لیدر فارسی زبان-بیمه مسافرتی –بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی 5,600,000 7,625,000 3,500,000 5,150,000
گرجستان - تفلیس AVENUE * 4 لیدر فارسی زبان-بیمه مسافرتی –بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی 5,300,000 7,100,000 3,500,000 4,775,000
گرجستان - تفلیس DIAMOND * 4 لیدر فارسی زبان-بیمه مسافرتی –بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی 5,750,000 8,000,000 3,500,000 4,850,000
گرجستان - تفلیس RED LINE * 4 لیدر فارسی زبان-بیمه مسافرتی –بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی 5,600,000 7,625,000 3,500,000 5,000,000
گرجستان - تفلیس BEST WESTERN ART * 4 یدر فارسی زبان-بیمه مسافرتی –بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی 6,275,000 9,050,000 3,500,000 5,975,000
گرجستان - تفلیس FORTUNE PALACE * 4 یدر فارسی زبان-بیمه مسافرتی –بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی 6,125,000 8,750,000 3,500,000 4,625,000
گرجستان - تفلیس HOLIDAY INN * 4 لیدر فارسی زبان-بیمه مسافرتی –بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی 7,625,000 11,750,000 3,500,000 6,725,000
گرجستان - تفلیس RAMADA ENCORE * 4 لیدر فارسی زبان-بیمه مسافرتی –بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی 6,500,000 9,500,000 3,500,000 6,125,000
گرجستان - تفلیس AMBASADORI * 4 لیدر فارسی زبان-بیمه مسافرتی –بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی 7,625,000 11,750,000 3,500,000 6,725,000
گرجستان - تفلیس BILTMORE * 5 لیدر فارسی زبان-بیمه مسافرتی –بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی 9,500,000 15,500,000 3,500,000 8,750,000
امارات متحده عربی - دبی SUN and SANDS * 3 لیدر فارسی زبان –بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی 5,535,000 6,865,000 4,210,000 تومان
امارات متحده عربی - دبی SADAF * 3 لیدر فارسی زبان –بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی 5,525,000 6,845,000 4,210,000 تومان
امارات متحده عربی - دبی DELMON PALACE * 3 لیدر فارسی زبان –بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی 5,865,000 7,530,000 4,210,000 تومان
امارات متحده عربی - دبی NIHAL * 3 لیدر فارسی زبان –بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی 5,925,000 7,645,000 4,210,000 تومان
امارات متحده عربی - دبی ORCHID * 3 لیدر فارسی زبان –بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی 5,925,000 7,645,000 4,210,000 تومان
امارات متحده عربی - دبی THE LEELA * 4 لیدر فارسی زبان –بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی 5,960,000 7,720,000 4,210,000 تومان
امارات متحده عربی - دبی GOLDEN TULIP ALBARSHA * 4 لیدر فارسی زبان –بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی 6,095,000 7,985,000 4,210,000 تومان
امارات متحده عربی - دبی IBIS AL RIGGA * 3 لیدر فارسی زبان –بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی 6,095,000 7,985,000 4,210,000 5,600,000
امارات متحده عربی - دبی DORUS HOTEL * 4 لیدر فارسی زبان –بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی 6,255,000 8,310,000 تومان 4,210,000
امارات متحده عربی - دبی CITY STAR * 3 لیدر فارسی زبان –بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی 6,245,000 8,290,000 4,210,000 6,135,000
 

همسفر گرامي
با توجه به شيوع ويروس كرونا
لطفا جهت اطلاع از نرخ پكيج ها تا اطلاع ثانوي با شركت تماس حاصل فرماييد