نام تور - شهرها هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخت (هر نفر) قیمت ۱ تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
ترکیه - آنتالیا CENDER * 4 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت، 6,990,000 8,090,000 5,390,000 6,190,000
ترکیه - آنتالیا KARMIR RESORT * 5 بیمه مسافرتی،ترانسفر رفت و برگشت 7,990,000 9,690,000 5,390,000 0 6,690,00
ترکیه - آنتالیا GRAND PARK LARA * 4 بیمه مسافرتی ،ترانسفر رفت و برگشت ،اقامت 8,290,000 10,090,000 5,390,000 6,890,000
ترکیه - آنتالیا CLUB SERA * 5 بیمه مسافرتی ،ترانسفر رفت و برگشت ،اقامت 8,690,000 10,590,000 5,390,000 7,090,000
ترکیه - آنتالیا KAYA BELEK * 5 بیمه مسافرتی ،ترانسفر رفت و برگشت ،اقامت 8,690,000 10,590,000 5,390,000 7,090,000
ترکیه - آنتالیا SHERWOOD DREAMS RESORT * 5 بیمه مسافرتی ،ترانسفر رفت و برگشت ،اقامت 8,990,000 10,790,000 5,390,000 7,190,000
ترکیه - آنتالیا SHERWOOD SUITES RESORT * 5 بیمه مسافرتی ،ترانسفر رفت و برگشت ،اقامت 8,990,000 10,790,000 5,390,000 7,190,000
ترکیه - آنتالیا SHERWOOD SUITES RESORT * 5 بیمه مسافرتی ،ترانسفر رفت و برگشت ،اقامت 8,990,000 10,790,000 5,390,000 7,190,000
ترکیه - آنتالیا KAYA BELEK * 5 بیمه مسافرتی ،ترانسفر رفت و برگشت ،اقامت 9,390,000 11,790,000 5,390,000 7,390,000
ترکیه - آنتالیا CONCORD DELUXE * 5 بیمه مسافرتی ،ترانسفر رفت و برگشت ،اقامت 9,790,000 12,990,000 5,390,000 7,590,000
ترکیه - آنتالیا TRENDY LARA * 5 بیمه مسافرتی ،ترانسفر رفت و برگشت ،اقامت 9,790,000 11,890,000 5,390,000 7,590,000
ترکیه - آنتالیا ADALYA ELITE LARA * 5 بیمه مسافرتی ،ترانسفر رفت و برگشت ،اقامت 9,990,000 12,690,000 5,390,000 7,690,000
ترکیه - آنتالیا RIXOS DOWN TOWN * 5 بیمه مسافرتی ،ترانسفر رفت و برگشت ،اقامت 10,090,000 13,390,000 5,390,000 7,790,000
ترکیه - آنتالیا ADALYA ELITE LARA * 5 بیمه مسافرتی ،ترانسفر رفت و برگشت ،اقامت 10,190,000 13,090,000 5,390,000 7,790,000
ترکیه - آنتالیا ADALYA ELITE LARA * 5 بیمه مسافرتی ،ترانسفر رفت و برگشت ،اقامت 10,390,000 13,390,000 5,390,000 7,890,000
ترکیه - آنتالیا SHERWOOD EXCLUSIVE * 5 بیمه مسافرتی ،ترانسفر رفت و برگشت ،اقامت 10,490,000 12,990,000 5,390,000 7,990,000
ترکیه - آنتالیا CORNELIA DELUXE * 5 بیمه مسافرتی ،ترانسفر رفت و برگشت ،اقامت 10,490,000 12,990,000 5,390,000 7,990,000
ترکیه - آنتالیا ELA QUALITY * 5 بیمه مسافرتی ،ترانسفر رفت و برگشت ،اقامت 10,790,000 13,490,000 5,390,000 8,090,000
ترکیه - آنتالیا RIXOS SUNGATE * 5 بیمه مسافرتی ،ترانسفر رفت و برگشت ،اقامت 11,290,000 15,390,000 5,390,000 8,390,000
ترکیه - آنتالیا CORNELIA DIAMOND * 5 بیمه مسافرتی ،ترانسفر رفت و برگشت ،اقامت 11,390,000 14,890,000 5,390,000 8,390,000
ترکیه - آنتالیا DELPHINE BE GRAND * 5 بیمه مسافرتی ،ترانسفر رفت و برگشت ،اقامت 11,590,000 14,690,000 5,390,000 8,490,000
ترکیه - آنتالیا ROYAL SEGINUS * 5 بیمه مسافرتی ،ترانسفر رفت و برگشت ،اقامت 11,590,000 14,690,000 5,390,000 8,490,000
ترکیه - آنتالیا ROYAL HOLIDAY PALACE * 5 بیمه مسافرتی ،ترانسفر رفت و برگشت ،اقامت 11,590,000 14,690,000 5,390,000 8,490,000
 

همسفر گرامي
با توجه به شيوع ويروس كرونا
لطفا جهت اطلاع از نرخ پكيج ها تا اطلاع ثانوي با شركت تماس حاصل فرماييد